Månedens bog

Kompetencehuset Heckmann“Kreativ tænkning – Lifelong kindergarten som tilgang i skole og uddannelse”

Af Mitchel Resnick

Bestil bogen her.

Kreativitet er ikke nyt, men der er særligt inden for de sidste år kommet øget fokus på det. Evnen til at tænke og handle kreativt er nu vigtigere end nogen­sinde, og kreativitet er en af de 21. århundredes kompetencer. Mitchel Resnick er engelsk professor i læringsforskning, og han har mere end 30 års erfaring fra MIT’s Media Lab at trække på, når han i denne bog giver sit bud på den kreative tænknings hvorfor og hvordan.

Resnick påpeger, at der ikke er enighed om, hvad der menes med at være kreativ, og han ridser fire misforståelser op:

Misforståelse #1: Kreativitet handler om kunstnerisk udfoldelse

Resnick argumenterer for, at der sprogligt må tales om kreativ tænkning i stedet for at tale om kreativitet, da han mener, at kreativitet ofte sammenholdes med kunstnerisk udfoldelse, og at det i sig selv er en undervurdering.

Misforståelse #2: Kun en lille gruppe af befolkningen er kreativ

Kreativitet skal ikke kun henvise til store opfindelser og ideer. Resnick skelner mellem kreativitet med stort K og kreativitet med lille K, hvoraf han er særligt optaget af det sidste. Når elever kommer med ideer, der er brugbare for dem selv i hverdagen, er det kreativitet med lille k, også selvom der er andre, der har fået ideen før.

Misforståelse #3: Kreativitet er pludselig indsigt

Det handler ikke om aha-oplevelser, hvilket kun er en meget lille del af kreativitet. Det handler mere om at have en klar intention og en passion – og så en god portion vedholdenhed.

Misforståelse #4: Man kan ikke undervise i kreativitet

Resnick slår fast, at alle mennesker er født med evne til at være kreativ, men at den ikke nødvendigvis bliver udviklet af sig selv. Den har brug for at blive plejet, opmuntret og støttet.

Der har i en periode været fokus på, at daginstitutioner er blevet små skoler, der skal gøre børn skoleparate med mange voksenstyrede aktiviteter. Resnick fremhæver, at det i stedet burde være skolen, der lærte af daginstitutionerne og særligt børnehavens muligheder for at lege. Når børnehavebørn leger, lærer de mange ting. Når de bygger tårne, huler, fortæller historier og tegner, lærer de i kreative processer. De prøver af, forsøger, justerer, prøver på ny osv. Resnick har hér beskrevet det, han kalder for den kreative læringsspiral.

Bogen henvender sig til alle er der interesseret i børn, læring og kreativitet uanset om man er forælder, underviser, skoleleder eller bare én, der er nysgerrig på emnet.