Maj

VERDENS BEDSTE LÆRER

– Rundt om din undervisning med Kompetencehjulet

Af Myding, Rongsted, Schiellerup

Du kan købe bogen her

Verden bedste lærer er en letlæst bog, der forsøger at dække kompleksiteten i undervisningspraksis på en simpel måde. Som forfatterne selv beskriver det, er bogen et 360 graders overblik over læreres vigtigste overordnede kompetencer og de handlinger, der hører til.

Disse kompetencer er beskrevet i Kompetencehjulet, der er bygget op over 12 elementer for undervisningspraksis. De 12 elementer er delt i tre overordnede dele med overskrifterne social kompetence, undervisningskompetence og klasseledelseskompetence.

Således er bogen bygget stringent og systematisk op med en kortlæggelse af disse undervisningselementer. Hvert element svarer på tre spørgsmål: 1) Hvad handler det om? 2) Hvorfor er det vigtigt? 3) Hvordan kan det omsættes til praksis? De 12 undervisningselementer understøttes af forskning.

På den måde kan bogen både læses i sin helhed men også anvendes som et muligt opslagsværk på de enkelte elementer.

Bogens pointer er underbygget med konkrete eksempler fra praksis, herunder konkrete ideer og tips til planlægning, udførelse og evaluering af undervisningen.

Med bogen ønsker forfatterne at skabe dialog og refleksion mellem lærere for på den måde at skabe større fælles sprog og øge læreres undervisningskompetencer.

Der lægges op til, at Kompetencehjulet kan anvendes til, at lærere udarbejder en underviserprofil gennem refleksion og selvvurdering på egne styrker og ønsker om kompetenceløft – både på individ-, team -og ledelsesniveau.

Således er Kompetencehjulet et værktøj, der kræver, at lærere bringer sig selv i spil og skaber mening ved at bruge modellen.

Bogen lægger desuden op til, at Kompetencehjulets elementer kan skabe en helhedsorienteret forståelse af skoleudviklingsbehov og dermed gøre op med de meningsløse, løsrevne udviklingstiltag, som forfatterne mener, der er i skolerne.

Kompetencehuset Heckmann