Januar

Formative walkthroughs

Når skoleledere og lærere samarbejder om at forbedre elevernes resultater

Af Connie M. Moss og Susan M. Brookhart

Du kan købe bogen her

Vi har tidligere anmeldt den engelske udgave af Moss og Brookharts bog: Formative Classroom Walkthroughs. Den gang skrev vi bl.a.:

Brookhart og Moss´ mission i bogen er at gøre op med en observationstradition, der primært har rettet sit fokus på, hvad læreren gør og på om eleverne er engageret, i stedet for at skabe en observationstradition, der primært retter sig mod elevernes læring. Ikke fordi, at det er ligegyldigt, hvad læreren gør, eller fordi det er ligegyldigt, om eleverne er engageret, men fordi det væsentligste fokus må være, hvad det er, eleverne skal lære, og på hvordan lektionen skaber mulighed for at udvikle og synliggøre elevernes forståelse.

Bogen er nu også udkommet på dansk, og vil formentlig være lettere at gå til for de fleste læsere end den oprindelige udgave, som indeholdt mange fagspecifikke begreber og formuleringer på engelsk.

Vi anbefaler den danske udgave af ”Formative walkthroughs” til alle skoler som har fokus på observation og feedback på praksis, og som ønsker at tage næste skridt ift. at kvalificere arbejdet med dette.

Januar19-kompetencehusetheckmann