Juni

”Lærerens relationskompetence – kendetegn, betingelser og perspektiver”

Af Louise Klinge

Du kan købe bogen her

Louise Klinge har skrevet en vigtig bog om lærerens relationskompetence. Bogen er vigtig, fordi den rammer ind i én af kernerne i lærerprofessionen.

Dertil er bogen vigtig, fordi den i sin form og indhold giver et ærligt og reelt billede af lærerprofessionen og den virkelighed, der er i den danske folkeskole. Et sjældent indblik med mange beskrivelser fra praksis af både positiv og mindre positiv karakter; nogle steder direkte foruroligende.

Klinge tydeliggør, hvorfor det er relevant at udvikle på og kvalificere læreres relationskompetence – ikke fordi lærere ikke er det, men fordi undervisning og læreprocesser er mangefacetteret og komplekst, og derfor vilkårligt udfordrer lærere. Dermed kaldes der på læreres mestring af forskellige strategier til at handle og agere relationskompetent – så ofte som muligt.

Gennem bogens kapitler kortlægger Klinge kendetegnene for den professionelle lærers relationskompetence samt de vilkår, der påvirker og kalder på forandring.

Hun beskriver bl.a. hvilken rolle lærere spiller i udviklingen af de selvforstærkende processer i negative og positive relationer, herunder lærers verbale og nonverbale handlinger – bevidste og ubevidste. Ligeledes kortlægges de langsigtede følger af relationer, samt læreres brug af definitionsmagt; herunder læreres psykologiske behov.

Bogen igennem tages forskellige perspektiver – både læreres og elevers perspektiver men også skolekulturens perspektiv. I elevperspektiv understøttes elevers behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed; herunder kvaliteten i at lærere møder elever nysgerrigt og åbent.

Selvom bogen er lang (272 sider), og der gives mange perspektiver, refleksioner og tiltag til praksis, så er den skrevet i et let sprog og opsat i en klar form, som gør den let at gå til. Der er mange praksiseksempler, citater fra lærere og elever, korte teorinedslag, refleksionsspørgsmål til kollegial drøftelse og opsamlingsbokse for hvert kapitel.

Vi anbefaler alle lærere, pædagoger, skoleledere, undervisere og ledere på læreruddannelserne samt skolepolitikere at læse bogen. Hvis Klinges forskning kan få større afsæt i den skole danske elever møder hver dag, vil vi komme et langt stykke i deres positive udvikling og trivsel.

Klinges ærlige og direkte indblik i og anvisning til lærerprofessionen er befriende og vil til tider – for nogen – være så ærlig, at det også er provokerende. Men med bogen melder Klinge sig på banen i forhold til kvaliteten af undervisningen, og det mulige (eller umulige) læringsudbytte, der er for eleverne – både på det det faglige, personlige og sociale niveau.

Som Klinge selv formulerer det:

”Man bærer som lærer en del af børnenes liv i sine hænder, og er man ikke dybt interesseret i netop disse liv, skal man ikke være lærer”.

Bogens henvisninger og indsigt giver lærere større mulighed for at være stjerner.