November

”Datainformeret ledelse”

Af Amanda Datnow og Vicky Park, Dafolo 2017

Du kan købe bogen her

Bogen er en håndsrækning til at styrke den fælles forståelse af begrebet data og af den kompleksitet, der er forbundet med at bruge data til at forbedre elevernes læringsudbytte.

Bogen sætter fokus på de faldgruber og potentialer, der ligger i at arbejde med data. Her bliver omdrejningspunktet altså ikke blot et spørgsmål om ”at arbejde” eller ”ikke at arbejde” med data, men om kvaliteten at dette arbejde. En kvalitet som opnås ved at udvikle lederens og medarbejdernes kompetencer til at indsamle og fortolke data, efterfulgt af udvikling i de pædagogiske og didaktiske kompetencer, som er det værktøj der skal omsætte dataarbejdet ift. at løfte kvaliteten af den konkrete undervisning.

Vidensgrundlaget i bogen bygger på forfatternes forskning i konkrete skolers arbejde med data, og de omsætter dette arbejde til, hvordan vi i skolen konkret kan anvende data strategisk og effektivt.

Bogen er skrevet til ledere, men kan bruges af alle, der er interesseret i at få bedre ”hold om” begrebet data.

I nedenstående findes udvalgte pointer fra bogen, som kan inspirere til yderligere læsning.

Effektivt arbejde med data forudsætter:

  • At lærere og ledere lærer at indsamle og fortolke data på en kvalificeret måde.
  • At data bruges i forhold til konkrete mål og med et formativt sigte – det handler om progression.
  • At data kommer fra både store og formelle nationale test og fra uformelle observationer fra den daglige undervisning.
  • At vi accepterer, at der altid er grænser for, hvad data kan vise os, men at det ikke er det samme som, at vi ikke kan bruge det til noget.
  • At der findes relevante tekniske systemer til at håndtere data, så den bliver let tilgængelig for lærerne.
  • At der afsættes tid til, at lærerne kan samarbejde om data med fokus på fælles udvikling af praksis.
Januar19-kompetencehusetheckmann