Januar 

Når gode mennesker handler ondt – tabuet om forråelse

Af Dorthe Birkmose. 2013. 234 sider.
Syddansk Universitetsforlag.

Du kan købe bogen her

Trods den lidt voldsomme titel har Dorthe Birkmose skrevet en meget relevant og interessant bog, som henvender sig til alle, der arbejder med mennesker. Bogens indhold er tankevækkende, bekymrende og et spændende indspark i den pædagogiske debat.

Birkmose er uddannet psykolog og arbejder primært på social- og sundhedsområdet. Hun dykker ned i et specifikt og ikke særligt besøgt tema for praksis, som alle professionelle, der beskæftiger sig med andre mennesker, bør kende til.

Bogens tema er den forråelse og udøvelse af magt, som professionelle forvalter i deres ansvar og handlinger. Den sætter fokus på, hvornår og hvordan forrået pædagogik ser ud, opleves, håndteres og elimineres – både for de der forråder, og de der bliver forrådt.

Èn af bogens mange pointer er, at arbejdet med og mod forråelsen kræver nuanceret selverkendelse, refleksion over praksis, kollegial sparring og høj faglighed. Forråelsen handler ikke om, at mennesker er onde, men at mennesker handler ondt. Det handler altså om at øge den kritiske sans over egne og andres handlinger overfor de mennesker, der har behov for hjælp. Dermed bliver målet at blive klogere på menneskers onde handlinger og deraf kunne bryde tabuer forbundet med forråelsen.

Bogen folder forråelsens faser ud, og sætter fokus på begreber som fx: forsvarsmekanismer og selvbedrag, erindringens pålidelighed, tolkning af andres adfærd, tre typer af ondskab, den professionelles distance, forholdet mellem magt og afmagt, ansvarsforflygtigelse m.m.

Bogen er detaljeret, grundig og velskrevet og beskriver i et stærkt fagligt sprog en kompleks problemstilling i det professionelle arbejde, der udføres overfor mennesker, der har behov for hjælp. Herunder gives en indføring i de mange perspektiver dette felt har, perspektiver til refleksion samt konkrete anvisninger til, hvordan et kollegialt fællesskab kan og bør arbejde med forråelsen i pædagogisk praksis.

Bogen er et vigtigt indspark i al pædagogisk praksis, fordi den kan være med til at skabe åbenhed, gennemsigtig og sprog for forråelsen, således at de professionelle kan få øje på, forholde sig til, reflektere over og handle på den.

Kompetencehuset Heckmann