Vejledning – teams, vejledere, ledere og individuelle forløb

Vejledning på flere niveauer har til formål at kvalificere den indsats som iværksættes, således at der skabes en rød tråd og en sammenhængskraft i udviklingsprocessen. Der rettes fokus på at udvikle et fælles sprog og at forankre skolens strategiske målsætninger i praksis.

Teams

Vejledningerne har til formål at sikre transfer til praksis, således at teamet udvikler et fælles sprog og sammen undersøger og udvikler praksis. Der kan arbejdes med teams, der er inddelt efter klasse, årgang eller fag. Udgangspunktet for vejledningerne tages i teamets hverdag og udfordringer, som bruges som afsæt for at arbejde målrettet med implementering og forankring i praksis.

Til vejledningerne tages der udgangspunkt i teamets hverdag og udfordringer, og dette bruges som afsæt for at arbejde målrettet med implementering og forankring i praksis. Her kan der f.eks. anvendes aktionslæring som metodik – ofte vil det dog være en noget styret og tematiseret aktionslæringsmetodik der anvendes, således at det sikres, at de aktioner, teamet vælger at arbejde med, er i tråd med den overordnede strategiske målsætning.

Teamet udarbejder ofte en handleplan, hvor de vælger, hvilke aktioner de vil iværksætte, og hvordan de vil måle effekten.

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på vejledning?