Oktober

”Ledelses Psykologi”

Af Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard,
Forlaget Samfundslitteratur, 2013

Du kan købe bogen her

Denne bog handler om ledelsespsykologi, der defineres som den viden om psykologiske fænomener i organisationer, der kan kvalificere refleksiv ledelse. Dynamikken og usikkerheden i nutidens organisationer betyder, at det at lede i høj grad handler om at være undersøgende og refleksiv i forhold til sig selv og sin organisation. Hvordan fungerer tingene her? Hvad kan lade sig gøre? Hvad er vanskeligt? Hvordan plejer vi at reagere, når vi står overfor udfordringer? Hvad er de positive effekter af bestemte beslutninger? Hvad er de u-intenderede effekter af bestemte beslutninger?

Forfatterne ønsker at give deres bud på en tidsvarende forståelse af ledelse, som de bygger på følgende antagelser:

  • Ledelse må forstås distribueret
  • Ledelse må forstås situeret
  • Ledelse er en refleksiv praksis
  • Ledelse handler om empowerment

I bogen diskuteres de fire antagelser, og der refereres til forskellige teorier inden for organisatorisk læring. Det er en central pointe i bogen, at ledelse ikke er noget man er, men noget man udøver:

”Når vi flytter blikket fra lederen som person og betydning af lederens personlighed til ledelse som noget, der produceres, via blandt andet psykologiske processer i organisationer, tilbydes lederen nye forståelsesformer.” (citat fra bogen)

Der er derfor et opgør i bogen med den mere dominerende personfokuserede ledelsespsykologi, hvor den enkelte leders kapaciteter, evner og personlighedstræk er i centrum. Fokus er på at se ledelse som et socialt fænomen i organisationer, og på hvad der kan få det til at blomstre,

Bogen giver et godt rids af det ledelsesmæssige landskab og kan anbefales til alle, der er optaget af ledelse. Bogen kommer igennem flere aspekter herunder ledelse af motivation, ledelse af forandringsprocesser, ledelse af kreativitet i organisationer m.m. Bogen kan både give ny viden og et teoretiske fundament for udvikling af lederskab, samtidigt med at den kan give en vifte af forståelsesformer og derved fremme lederens refleksionsprocesser.