December 

Pissedårlig undervisning

Af Alexander von Oettingen, 2019. 95 sider,
Hans Reitzels Forlag.

Du kan købe bogen her

Nogen vil nok mene, at titlen i sig selv er overraskende, og forfatteren advarer da også selv læsere, der lader sig provokere af bogens forside. Ikke desto mindre har Alexander von Oettingen skrevet en interessant og relevant bog, der kan være et godt indspark i debatten om kvalitet i undervisning.

Bag bogens titel ligger nemlig et syn på lærerprofessionen, der kalder på et øget fokus på og sprog om den undervisning som alle har mødt og kender til. Her er fokus på den dårlige undervisning eller som beskrevet i bogen; undervisningens skyggesider. Oettingen ønsker at øge sproget for og bevidstheden om den dårlige undervisning, fordi pissedårlig undervisning er et vilkår, som der ifølge Oettingen tales alt for lidt om. Det er undervisning, der går skævt og som gør ondt, og bogen skal være med til at sætte gang i eftertanke, refleksion og diskusson.

Der er mange årsager til den pissedårlige undervisning, og den kommer i mange nuancer og variationer, bl.a. fordi undervisning er en kompleks størrelse. Meget kan gå galt, og det er nemt at høre ordene: ”Hvis bare…”. Lærere kan finde fejlen hos andre og skrive sig selv ud af ligningen. Målet må derfor være, at de professionelle tager ansvar for det, som ikke fungerer: ”Den der ikke kender sine begrænsninger, grænser og fiaskoer er ikke professionel, men i bedste fald en glad amatør”.

Indenfor bogens blot 95 sider foldes nogle af lærerjobbets tabuer ud, og der sættes fokus på emner som fx negative billeder og fordomme om lærere, syndebukke for andres beslutninger, fagsnobberi, livsløgne, onde lærere og elever, fejl-kultur, didaktiske illusioner, kedsomhed og systemtvang.

Bogen åbner op for, at der kan tales anderledes om et emne, som der dybest set ikke vides så forfærdelig meget om, og hvor der er potentiale for en ærligere og mindre ideologisk samtale.

Pissedårlig undervisning kan ikke undgåes. Konklusionen må være, at bogens hensigt er at skabe perspektiver på, hvordan den dårlige undervisning kan omgås. For det er dog bedre med pissedårlig undervisning, end ingen undervisning, eftersom pissedårlig undervisning er vejen til den mulige bedre undervisning.

pissedaarlig-undervisning - Kompetencehuset Heckmann