Februar

ÉT LIV, ÉN TID, ÉT MENNESKE

Hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt liv

Når skoleledere og lærere samarbejder om at forbedre elevernes resultater

Af Morten Albæk

Du kan købe bogen her

Denne bog ligger lidt uden for kategori i forhold til de bøger, vi tidligere har anmeldt, da den ikke har en direkte rød tråd til Folkeskolen, didaktik og pædagogik. Alligevel vælger vi at anmelde den, da der er mange elementer og pointer, som nemt kan overføres og anvendes i en skolekontekst, da vi alle er mennesker!

I bogen har filosoffen og lederen Morten Albæk tre budskaber:

  1. At slå fast, at intet kan være vigtigere, end at vi hver især lever meningsfulde – og ikke kun momentant tilfredse eller lykkelige – liv.
  2. At der hos mennesker som er døende, kan identificeres fem fundamentale fortrydelser, i forhold til måden de har levet deres liv, hvoraf den femte er slående: At have brugt for meget tid på arbejdet!
  3. At forstå paradokset, som alle der læser bogen lever midt i, nemlig at vi som et af verdens rigeste og mest lykkelige folkeslag samtidig er hårdt ramt på vores mentale velbefindende målt på antallet af mennesker, der lider af stress, angst og depression.

I bogen gør Albæk bl.a. op med begrebet work-life balance, som han mener implicerer en spaltning af livet, som er en logisk umulighed, da man ikke kan og ej heller bør se disse to som yderligheder, og at en sådan adskillelse mellem arbejde og fritid ikke løser problemet. Han mener, at det handler om at finde meningsfuldhed i det ene liv man har, i den tid man har, og som det ene menneske man er. Albæk taler også for en ændring af talentbegrebet fra at tale om måling af talent som IQ (Intelligence-Quotient) til EQ (Emotinel-Quotient) til, at man i dag bør fokusere på MQ (Meaning-Quotient).

Bogen giver særligt stof til eftertanke for dig som leder. Albæk påpeger, at der et behov for at skabe en fundamental forandring i måden man leder og realiserer menneskeligt potentiale. Ledere må sikre fire grundelementer, som han påpeger, også bør være omdrejningspunktet til de såkaldte MU-samtaler (som ifølge Albæk bør omdøbes til meningsfuldhedssamtaler), da en virksomheds succes afhænger af dem:

  • Formål – at der er en tydelig vision, som medarbejderne kan se værdien af og kobler sig til.
  • Personlig udvikling – at alle oplever – ikke blot professionel – men personlig udvikling, ved at arbejdet giver alle en fornemmelse af, at man hver dag bliver en smule klogere på sig selv.
  • Tilhørsforhold – at sikre sociale relationer og fællesskaber som beror på et trygt og anerkendende miljø.
  • Lederskab – at ledelsen formår at skabe rammerne for de tre ovenstående punkter, og at ledelsen opleves som menneskelig og selv efterlever visionen.

Bogen anbefales til alle der ønsker udvikling – ikke forstået som professionel udvikling på den ene side og personlig udvikling på den anden. Man er kun ét menneske! Udvikling må handle om øget selverkendelse og selvrespekt, i den tid man har, og i det ene liv man har! Alle må hige efter meningsfuldhed i deres liv!

Kompetencehuset Heckmann