September

”MOTIVATION”

Af Dorte Ågård

Du kan købe bogen her

Hvorfor skal lærere og pædagoger interesse sig for elevernes motivation til at lære? Dorte Ågård har i sin bog Motivation på bedste vis svaret på dette spørgsmål, og med bogens mange pointer og perspektiver er den et rigtig godt bud på, hvad alle undervisere bør læse.

Bogen er kort og overskueligt sat op med kapitler, der gennem forskellige vinkler på motivation får kortlagt en forståelse af begrebets betydning i læreprocesser. Kapitlernes overskrifter beskriver disse forskellige vinkler: selvbestemmelsesteori, mestringsforventninger, optimal udfordring, selvværd, attribution, målorientering, opgaveværdi, mind-set, relationsteori, mestringsstrategier.

Først defineres begrebet motivation i skolekontekst. Derefter følger et historisk rids på motivationsteori samt en række bud på, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med elevernes motivation, for som Ågård formulerer det: motivation er noget, som lærere kan være med til at påvirke. I den forbindelse beskriver hun blandt andet, hvordan motivation formes og kan forandre sig gennem relationen mellem lærer og elev.

Ågårds bog lyser på den viden, der findes om motivation ind i læringssammenhænge. Som uddannet lærer og pædagog er bogen en repetition af viden og erfaringer, som vi har med os, men bogen lyser også på forståelse og pointer omkring motivation, som enten er nye eller berettiget at genopfrske – Herunder fx afsnittene om elevers selvbeskyttelsesstrategier, troværdighedsalternativer, iagttagelse af elevers motivation samt forskellen på at tale om og tale med eleverne.

Afslutningsvis samler Ågård op på bogens anvisninger og pointer gennem det hun betegner som Motivations-boostere og Motivations-kvælere. I oversigtsform skiteseres kriterier, der kan hjælpe lærere og pædagoger i deres arbejde med at styrke elevernes motivation til at lære, udvikle sig og være i progression.

Alt i alt et vigtigt tema at interessere sig for i udøvelsen af professionel pædagogisk praksis.