September

”Hacking Project Based Learning”

Når skoleledere og lærere samarbejder om at forbedre elevernes resultater

Af Ross Cooper og Erin Murphy,
Times 10 Publications, 2016

Du kan købe bogen her

Hvis du er optaget af at udvikle projektbaseret undervisning, så er månedens bog noget for dig!

Bogen henvender sig både til lærere, som er godt i gang, og som ønsker at finjustere deres praksis, og også til dem, som ikke er i gang endnu. De lærere, som tidligere har arbejdet med projekt- og problembaseret baseret undervisning, men har forladt det igen, fordi det ikke rigtig fungerede, kan også læse med!

Forfatterene lægger ikke skjul på, at projektbaseret undervisning er en kompleks størrelse, men forsøger samtidig at gøre det komplekse mere simpelt gennem 10 trin, man kan fokusere på. Man kan følge de 10 trin stringent, og fokusere på dem ét for ét, eller man kan bladre rundt mellem dem, og dykke ned i det, man finder særligt interessant.

Én af bogens styrker er, at den hjælper til at identificere elementer af ens fag, som særligt egner sig til projektbaseret undervisning. Herunder giver den perspektiver på, hvordan man kan arbejde projektbaseret indenfor selve faget, uden at det nødvendigvis kræver, at man har et tværfagligt fokus i længere sammenhængende perioder. En anden styrke er, at den giver god inspiration til, hvordan man kan involvere eleverne i de vurderingsprocesser, der indgår i et projektforløb.

Bogen er meget praksisorienteret, og hvert afsnit indeholder fx et tema med fokus på ’dette kan du gøre allerede i morgen’, samt svar på ’ofte stillede spørgsmål’ som lærere stiller, når arbejdet med projekter skal udvikles.

Bogen er på engelsk og anbefales til alle lærere, pædagoger og ledere, som er interesseret i at udvikle på praksis ift. projektbaseret undervisning.

September19-kompetencehusetheckmann