August

”HJERNESMART LEDELSE”

Af Anette Prehn, Forlaget PEOPLE´S PRESS, 2018 – 279 sider

Du kan købe bogen her

Med endnu en bog af Anette Prehn i hånden – denne gang om hjernesmart ledelse – er der endnu en gang mulighed for at blive klogere på en mere hensigtsmæssig kommunikation med sig selv, sine medarbejdere og kollegaer.

Prehn har igen udfoldet sin viden om hjernens funktion og spilleregler, så læseren dels får noget at tænke over, dels får værktøjer til at gå i gang med at træne nye handle- og tænkemønstre.

Ligesom Prehns tidligere bøger om hjernen giver denne bog en indføring i den nyeste hjerneforskning, som på fornem vis formidles til praksis og allestedsværende relevans.

Bogens kapitler folder på hver sin måde dele af hjerneforskningens værktøjskasse ud koblet til forskellige ledelsesopgaver.

Gennem et let sprog, mange konkrete eksempler fra praksis samt flere velbeskrevne begreber, der skaber billeder og mening for læseren, formår bogen at omsætte kompliceret forskning til praksis på en sådan måde, at enhver ville kunne gribe ét eller flere værktøjer til at gøre egen tilgang til samarbejde mere hensigtsmæssig.

De mange ”fag-begreber” som Prehn etablerer og anvender er med til at skabe et nyt sprog for ledere, der ønsker at deres ledelsespraksis fungerer hjernesmart og hensigtsmæssigt. Dermed formår Prehn også i bogens formidling at anvende hjernesmarte værktøjer til gavn for læserens udbytte af bogens indhold og pointer.

Undervejs i læsningen bliver det relevant at blive klogere på og lære at anvende disse begreber som for eksempel hen imod-sprog, fremtidståge, mikrobeskeder, reframing, sætte ting til hævning m.m. Således bliver sproget for hjernesmart ledelse et fagsprog, der gør vejen til hjernesmart ledelse mere tydelig og målrettet.

Vi anbefaler bogen til alle ledere i folkeskolen. Dertil anbefaler vi, at bogen først læses i sin helhed for dernæst at bruges som opslagsbog til at arbejde med udvikling af egen værktøjskasse. Bogen kan med rette inddrages i PLF på ledelsesniveau – et arbejde som stadig flere skoleledere går stærkere og mere systematisk i retning af.

Bogen kan også høres som lydbog.