Procesforløb

Vi kan skræddersy et procesforløb til jeres skole, der både tager udgangspunkt i skolens strategiske målsætning, og som bygger bro til den eksisterende praksis.

Et kursus kan skabe inspiration, men skal det forankres i praksis må det løbende følges op. Det kan derfor være fordelagtigt at lave et forløb, som består af flere kurser eller et procesforløb, som går noget dybere, og hvor der iværksættes indsatser både før, under og efter.

Vi har afholdt mange procesforløb både kommunalt og lokalt, og vi har en bred vifte af kompetencer, som kan bringes i spil. Vi kan hjælpe jer med at styre mod et strategisk mål, udvælge hvilke indsatser der skal til samt løbende følge processen.

Et procesforløb strækker sig typisk over en længere periode fra fx et til tre skoleår, således at kontinuiteten sikres. Det består ofte af flere elementer såsom kurser for hele organisationen, forskellige typer af vejledninger samt observation og feedback. Derudover arbejdes der også ofte på flere niveauer lige fra elev til forvaltning. Et procesforløb fremmer et fælles sprog og sikrer at alle trækker i samme retning, uden de nødvendigvis skal gå i takt!

Tilrettelæggelsen af et procesforløb sker i dialog mellem os og fx skolens ledelse samt evt. vejledere og/eller en arbejdsgruppe. Der startes med at opstartsmøde, hvor vi sammen med jer afklarer, hvilke mål der sigtes mod. Herefter sammensætter vi et procesforløb, der matcher jeres ønsker og behov, og vi støtter op undervejs og hjælper med at navigere i processen samt tilpasser indsatsen, så den giver mest mulig effekt.

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på procesforløb?