Observation og feedback

Observation og feedback tager udgangspunkt i det pædagogiske personales hverdag og har fokus på at kvalificere arbejdet med skolens udviklingsmål helt tæt på praksis.

Lærere og pædagoger må kunne forske i egen praksis, og de må kunne se sig selv udefra. De må kunne skabe en refleksiv distance og fordomsfrit forholde sig til egne handlinger og valg både før, under og efter undervisningen. Til at forske i egen praksis kan der eksempelvis anvendes observation, som et element i aktionslæringsmetodikken. Her observeres den enkelte lærer ud fra et udvalgt fokusområde, og der gives efterfølgende feedback tæt på praksis. Dette kan evt. faciliteres i teamet, således at teamet sammen skaber refleksion over praksis. Der laves en kort skriftlig feedback til den enkelte medarbejder med fokus på styrker og udviklingsmuligheder.

Rammesat observation og feedback er virkningsfulde metoder, der har fokus på at forankre skolens overordnede udviklingsmål i det enkelte klasseværelse. Lærerne får herigennem kvalificeret og målrettet hjælp til at imødekomme lige præcis de udfordringer, som har relevans i deres specifikke kontekst.

Arbejdet med observation og feedback kan også kombineres med ”lektionsstudier” og/eller ”mikroundervisning”, hvor der bruges videofilmning.

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på observation og feedback?