KURSER

Vi kan afholde kurser med et fast indhold, eller vi kan skræddersy et kursus efter netop jeres ønsker og behov.

Der findes ikke en fast opskrift, og kurserne kan have forskellige temaer, vinkler, længde og antal deltagere. Vi kan afholde kurser, workshops, foredrag eller oplæg. Afhængig af behov og ønsker kan et kursus fx variere fra 1 til 6 timer og målrettes alt fra 10 til 1000 deltagere.

Vi har stor erfaring med at afholde kurser for både lærere, pædagoger, ledere, forældre, bestyrelser, forvaltninger m.m., og vi kan sammen med jer planlægge et kursus som skaber mest mulig effekt.

Forskning har vist, at uanset hvor fantastisk et foredrag eller et kursus end kan være, så har de nye input ringe effekt, hvis ikke man som deltager omsætter dem til praksis. Vi er derfor hele tiden optaget af at formidle ny viden, inspirere og skabe transfer til praksis, så kurset sætter spor i dagligdagen. Vi brænder for at skabe læring, og vi udmærker os ved at kunne omsætte forskning til praksis. Vi er engagerede og tydelige formidlere, der altid kombinerer oplæg og refleksionsøvelser på kurserne.

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på kursus?