Juni

”Anvendelse af forskningsbaseret viden i skolen”

Af Terje Ogden, Dafolo, 2018

Du kan købe bogen her

Bøgerne i Dafolos serie ”Det ved vi om…” er skrevet med det formål at sammenfatte og formidle den forskning, der er tilgængelig om et emne på en kort og tilgængelig måde.

Som bogens titel antyder, er der fokus på anvendelse af forskning i skolen. Mængden af tilgængelig forskning om og til skolens hverdag er støt stigende, og alene i Danmark har der været mange forskellige processer i gang på både lokalt og nationalt plan, hvor udvikling af forskellige dele af praksis har været i fokus. I den forbindelse peger bogen på det ’gab’, der kan være mellem ’forskningen’ og ’hverdagen i skolen’, samt på, at der er mange udviklingsprojekter, som ikke resulterer i den ønskede effekt på elevernes læring, udvikling og trivsel.

Bogen giver mange præcise pointer og gode råd til alle dem, der arbejder med implementeringsprocesser, herunder skoleledere, vejledere, ansatte i forvaltninger samt konsulenter. Blandt nogle af disse pointer kan nævnes: at udvikling og forankring af ny praksis tager lang tid (meget længere end et enkelt år), at man bør være optaget af eleverne perspektiver, at det opfølgende og vedligeholdende arbejde efter implementeringsprocessen er vigtigt (men nogle gange overset…) samt at det er skoleledelsen, der spiller den måske mest afgørende rolle ift. læreprocesserne og forankringen af nye tiltag.

I bogens første del gives der et kort overblik over de forskellige hovedområder, som skoleforskningen kobler sig til. Her vil mange sikkert nikke genkendende til overskrifterne på nogle af de konkrete emner, der refereres til fx ’trin for trin’, ’klasseledelse’, ’PALS’ og ’inklusion’.

Herefter følger et kapitel, som giver konkrete tips til, hvordan man bør tilrettelægge sine implementeringsprocesser. Bl.a. beskrives en implementeringsmodel, som kan bruges som et afsæt for de fleste projekter. Modellen beskriver fire faser: Udforskning, forberedelse, aktiv implementering samt vedligehold & spredning. Til hver fase peges på konkrete tiltag og med udgangspunkt i disse, kan der udarbejdes en ’tjekliste’, som kan bruges til kvalitetssikring af eget arbejde med implementeringsprocesser. Dette kapitel er anbefalelsesværdig læsning!

Bogens sidste kapitel går dybere ned i ’hvad der hæmmer/fremmer implementering af forskning i skolen’. Det er ikke alle pointerne, der er lige overraskende, men der gives også hér flere gode opmærksomhedspunkter, og der findes næppe et implementeringsprojekt, hvor der – med udgangspunkt i kapitlet – ikke kan findes ’blinde vinkler’.

Bøgerne i ”Det ved vi om…” er som nævnt skrevet i et meget tilgængeligt format, og man kan sagtens læse længere og mere teoretiske bøger om anvendelse af forskning i skolen. I denne bog får man det hurtige overblik, og formentlig også et par eller flere passende forstyrrelser til sine egne udviklingsprojekter.

Bogens anbefales til alle, der arbejder med implementering af forskning og udvikling i skolen.