April

Microteaching

Af Simon Levy

Du kan købe bogen her

Denne Månedens Bog handler om microteaching (mikroundervisning på dansk), og er god, grundig og letlæst!

Når man arbejder med microteaching, er man optaget af at skabe et fælles læringsrum, hvor de professionelle reflekterer over og udvikler praksis. Det er en metode, som helt konkret foregår ved, at man udvælger specifikke dele af praksis, som man filmer i ganske korte sekvenser af max 5 min. Herefter drøfter man optagelserne i et mindre team, hvor man sammen finder styrker samt identificerer udviklingsområder og nye handlemuligheder.

Dét at filme sig selv og bruge optagelserne til efterfølgende drøftelser, kan for mange være en uvant oplevelse, og bogen gør en del ud af at beskrive, hvordan man kan imødegå dette. Der lægges fx vægt på, at man sammen må skabe et trygt og konstruktivt læringsrum.

I den forbindelse fokuserer bogen flere gange på vigtigheden af, at der på forhånd er lagt en tydelig struktur for samtalerne i teamet, og at der er en tydelig rollefordeling, hvor alle ved, hvad der forventes af dem.

Bogen indledes med kapitler, som har fokus på, hvorfor man med fordel kan arbejde med microteaching. Her betones det bl.a., at videooptagelser og efterfølgende samtaler i teams, kan styrke den refleksive distance til praksis, og give et nyt syn på egen undervisning og udvikling af denne.

Herefter følger kapitler, som grundigt beskriver rollerne til den refleksive samtale, og der gives i bogens bilags-kapitel en mængde forskellige skemaer, fremgangsmåder og samtale-eksempler, som kan inspirere eller anvendes direkte. Derudover findes der i bogen links til videoer, som yderligere konkretiserer, hvordan man kan arbejde med metoden.

Bogen anbefales til alle, som gerne vil arbejde med at øge bevidstheden om egen praksis. Den kan læses af alle, både lærere, pædagoger, vejledere og ledere, og alle læsere vil kunne anvende bogens pointer i praksis. Bogen fokuserer primært på lærerens undervisning, men et lederteam vil også kunne arbejde med microteaching, og sammen være nysgerrige på egen ledelsespraksis, fx i forbindelse med personalemøder.

Kompetencehuset Heckmann