Læringsstrategier og metakognition

Der er i dag stigende krav til, hvad eleverne skal lære i skolen, så de bedst muligt er rustet til det 21. århundrede.

Elever skal ikke blot lære mere, de skal også lære selv at lære. Her spiller arbejdet med udvikling af gode læringsstrategier og træning i metakognition en vigtig rolle. Læringsstrategier kan være forskellige procedurer eller teknikker, som eleven bruger til at udføre en opgave med.

Eleverne må være bevidste om, hvilke strategier de bruger, udvikle dem og løbende kunne justere dem. De må motiveres for egen læring og trænes i at tænke over og sætte ord på egen læring. Det at kunne tænke over og sætte ord på egen læring er en vigtig faktor i forhold til at fremme læring på højere niveauer. Det kan bruges som brobygning mellem overflade- og dybdeforståelse.

Arbejdet med at udvikle gode læringsstrategier og træne elever i metakognition kan gøres på mange måder. Det er dog vigtigt at have for øje, at det ikke altid kommer af sig selv. Det kræver tydelighed, og at fx læreren bevidst stilladserer elevernes læring.

Kompetencehuset Heckmann kan give viden om og inspiration til, hvorledes der kan arbejdes i praksis med at udvikle gode læringsstrategier og træne elever i metakognition. Vi kan afholde kurser eller designe forløb, hvor nedenstående elementer kan indgå:

  • Overflade- og dybdelæring
  • Udvikling af læringsstrategier fx med fokus på hjælpestrategier, så eleverne ved hvad de skal gøre, når de ikke ved, hvad de skal gøre.
  • Udvikling af elevernes tænkefærdigheder
  • Udvikling af motivation
  • Arbejdet med læringsmål, evaluering og feedback

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på lærings-
strategier
og meta-
kognition?