Læringsmål

“Jo mere konkret et mål er – desto større læringsudbytte!”

Læringsmålstyret undervisning er et redskab til at udvikle kvaliteten af undervisningen og forbedre elevernes læring og trivsel. Læringsmålstyret undervisning handler om at flytte fokus fra, hvad eleverne skal lave, til hvad de skal lære. Nu skal indholdet af undervisningen tænkes som et middel og ikke som et mål i sig selv!

Dette paradigmeskift kræver i folkeskolen bl.a. ekspertise i, hvorledes man arbejder med Fælles Mål og bryder disse ned til tydelige og konkrete læringsmål både for klassen og for den enkelte elev. Der må arbejdes systematisk med læringsmål i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen.

Der kan f.eks. arbejdes med følgende områder:

  • Viden om de nye Fælles Mål
  • Nedbrydning af Fælles Mål til konkrete læringsmål
  • Arbejde med Fælles Mål fx i fagteams
  • Udarbejdelse af konkrete UV-forløb
  • Synlig læring
  • Udarbejdelse af årsplaner
  • Refleksion over egen praksis

Kompetencehuset Heckmann designer forløb, som giver f.eks. lærerne kompetence til læringsmålstyret undervisning og knytter det til praksis.

Skal vi kontakte dig med henblik på
læringsmålstyret undervisning?