Teamsamarbejde

Undersøgelser viser, at når lærere og pædagoger planlægger, udfører og evaluerer undervisningen sammen, har det større effekt, end når den enkelte lærer gør det alene (SFI:2009,2013, Hattie:2013).

Teamsamarbejdet spiller derfor en afgørende rolle. Det er dog meget forskelligt, hvorledes det egentlige teamsamarbejde udspiller sig i praksis. Teamsamarbejdet kan ses som en samarbejdsform, hvor lærere og pædagoger dels er sammen om en opgavefunktion, hvor der er fokus på elevernes læring, og dels er sammen om en udviklingsfunktion, hvor der er fokus på det enkelte teammedlems professionelle udvikling. Kort sagt teamet må agere som et professionelt læringsfællesskab (PLF) og dette kan tage tid!

Vi kan hjælpe med at udvikle og vedligeholde det gode og professionelle teamsamarbejde.

Der kan f.eks. rettes fokus på følgende områder:

  • Teamsamarbejde – hvad og hvorfor?
  • Teamtrappen herunder identificering af teamets styrker og udviklingsmuligheder
  • Udarbejdelse af teamets grundregler
  • Det gode teammøde
  • Det professionelle læringsfællesskab

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på team-
samarbejde?