Evaluering og feedback

Forskningen viser, at for at øge læringsudbyttet for den enkelte elev er det afgørende, at der arbejdes med den formative evaluering og den gode feedback. Dette kræver tydelige mål, og eleverne må trænes i at tænke over egen læring og lære at evaluere sig selv.

Evnen til at tænke over egen læring benævnes ofte metakognition, og det er ikke nødvendigvis en medfødt evne – det er snarere en måde at ræsonnere på, som eleven kan tilegne sig, men det kræver træning!

Kompetencehuset Heckmann kan hjælpe fx skoler med, hvorledes man kan omsætte den nyeste forskning til praksis, og vi har mange konkrete eksempler, værktøjer og metodikker fra bl.a. Danmark, Norge og Canada. Overordnet set handler det om et øget fokus på læring og om at gå fra at rette fokus på, hvad eleverne skal lave, til hvad de skal lære. Skolen må udvikle en praksis, som synliggør læringen og retter fokus på den enkelte elevs progression. Det er afgørende, at den enkelte elev løbende får information om, hvor de skal hen, hvor de er nu, og hvad næste skridt er.

Der kan f.eks. arbejdes med følgende områder:

  • Differentierede læringsmål for den enkelte elev
  • Elevers selvevaluering
  • Formativ evaluering
  • Den gode feedback
  • Kammeratvurdering
  • Udarbejdelse af undervisningsforløb med fokus på mål og evaluering
  • Brug af digitale værktøjer til at fremme arbejdet med evaluering og feedback

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på evaluering og feedback?