Klasseledelse

“En god lærer skal være dygtig til sit fag, men han skal også uddannes til at kunne lede en klasse og etablere tætte bånd til den enkelte elev”.
– Sådan lyder anbefalingerne i et systematisk review fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU (2008).

Læreren skal derfor ikke mere “bare” passe sin undervisning, han/hun skal også kunne lede en klasse. Men klasseledelse handler om mere end den enkelte lærer eller pædagogs ledelse i klassen. Klasseledelse er et samspil mellem arbejdet med egen lederrolle, inklusion, rutiner, struktur, organisering og evaluering af undervisningen. Klasseledelse handler kort sagt om at kunne arbejde professionelt med sin personlighed!

Kompetencehuset Heckmann har mange erfaringer med anvendelse og udvikling af forskellige klasseledelsesværktøjer i praksis fra både Norge og Danmark, og vi forener teorien med praksis. Kompetencehuset Heckmann kan både afholde engangskurser som inspiration, eller vi kan skræddersy et procesforløb, som tager udgangspunkt i den kultur, som allerede eksisterer på skolen/kommunen.

At arbejde med at udvikle en egentlig klasseledelsespraksis er meget mere end kun at lede elevernes adfærd – det handler også om, hvordan man strukturerer timen, opstiller tydelige læringsmål og hvordan man leder elevernes læreprocessor.

Der kan f.eks. arbejdes med følgende:

  • Klasseledelse – hvad og hvorfor?
  • Klasseledelse med fokus på pædagogens rolle
  • Tydelig ledelse og gode relationer
  • Adfærdsledelse herunder tydelige regler og regelledelse
  • Tydelighed og struktur herunder arbejdet med Den gode time
  • Observation og sparring tæt på praksis

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på klasseledelse?