Undervisningsdifferentiering

Princippet om undervisningsdifferentiering er noget, alle kender til, men hvordan det gøres i praksis, er en stor udfordring for mange lærere. Undervisningsdifferentiering er et ideal, og der er ikke umiddelbart tale om én metode.

Undervisningsdifferentiering kræver, at man arbejder med en kombination i forhold til indhold, metoder, organisation, materialer og tid. En vigtig forudsætning for at lærerne kan tilrettelægge en differentieret undervisning er, at de arbejder med differentierede mål og løbende evaluerer elevernes udbytte af undervisningen. Målet er ikke at få alle elever til at lære lige meget, men at få alle elever til at lære mest muligt.

I bestræbelserne på at differentiere undervisningen spiller indretningen af fleksible læringsmiljøer ligeledes en central rolle. Det handler om at skabe et læringsmiljø, der er tilpasset eleverne, så det ikke er eleverne, der skal tilpasse sig læringsmiljøet. Nogle elever har f.eks. brug for at sidde hårdt, mens andre har brug for at sidde blødt. Nogle elever har brug for fuldstændigt ro for at kunne koncentrere sig, mens andre foretrækker baggrundsmusik eller småsnak. I denne sammenhæng kan der rettes fokus på eksempelvis lokalets indretning, brug af visualisering samt variation og bevægelse.

Kompetencehuset Heckmann kan hjælpe til med at få konkretiseret princippet om undervisningsdifferentiering og gøre det mere håndterbart i en travl og hektisk hverdag, og der kan f.eks. arbejdes med følgende områder:

  • Rammesætning af begrebet Undervisningsdifferentiering
  • Undervisningsdifferentiering og differentierede mål for den enkelte elev
  • Undervisningsdifferentiering og den løbende evaluering
  • Variation i undervisningen

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på undervisnings-
differentiering?