Dynamisk tankesæt

Professor Carol Dweck har i sin motivationsforskning fundet to typer af tankesæt: Et fikseret (fixed) og et dynamisk (growth), der styrer, hvordan vi ser på egen og andres læring.

Ved at udvikle et dynamisk tankesæt hos eleverne og os selv vil vi i højere grad kunne motivere til læring og udvikling i skolen. At fokusere på og anerkende indsats og udholdenhed i stedet for at tro, at evner og intelligens er statiske, er ifølge Carol Dwecks forskning noget af det vigtigste, vi kan gøre for at fremme læring.

Om dynamisk tankesæt

Kompetencehuset Heckmann kan give viden om det dynamiske tankesæt samt konkrete redskaber til, hvorledes der kan arbejdes med det i praksis. Vi kan afholde et eller flere kurser, som kan give inspiration eller vi kan designe et forløb, hvor der arbejdes systematisk med at få det forankret i praksis.

Der kan fx. arbejdes med flg. områder:

  • Udvikling af det dynamiske tankesæt hos ledere, lærere og pædagoger
  • Udvikling af det dynamiske tankesæt hos eleverne
  • Udvikling af en læringskultur i klassen, hvor fejl bydes velkommen
  • Metakognitive elever og udvikling af gode læringsstrategier

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på dynamisk
tankesæt?