Oktober 2017

”Formative Classroom Walkthroughs – how principals and teachers collaborate to raise student achievement”

Af Connie M. Moss og Susan M. Brookhart, ASCD, 2015

Du kan købe bogen her

Så har vi kastet os over endnu en bog fra Susan Brookhart, som hun har skrevet sammen med Connie Moss.

Bogens fokus er er, som titlen indikerer, rettet mod klasserumsobservationer. Brookhart og Moss´ mission i bogen er at gøre op med en observationstradition, der primært har rettet sit fokus på, hvad læreren gør og på om eleverne er engageret for i stedet at skabe en observationstradition, der primært retter sig mod elevernes læring. Ikke fordi, at det er ligegyldigt, hvad læreren gør, eller fordi det er ligegyldigt, om eleverne er engageret, men fordi det væsentligste fokus må være, hvad det er, eleverne skal lære, og på hvordan lektionen skaber mulighed for at udvikle og synliggøre elevernes forståelse. For som Brookhart og Moss bl.a. viser gennem diverse klasserumssituationer, kan elever godt være engageret uden at lære det, der er væsentligt, men hvis de lærer det, der er væsentligt, som giver dem mulighed for at interagere med stoffet i et trygt miljø, så vil de ofte være engageret.

Bogens primære fokus handler om, hvordan professionel læring kan udvikles gennem effektive feedbackprocesser baseret på observationer, og i bogen præsenteres tre perspektiver, ud fra hvilke vi kan iagttage vores feedback: et mikroperspektiv, et snapshotperspektiv og et langt perspektiv. Denne tredeling af iagttagelsesniveauer, tilbyder en stilladsering for de, der skal i gang med at give feedback og nogle nye perspektiver for dem, der allerede er i gang med at give feedback på baggrund af observation.

Udover at tilbyde forskellige linser, hvormed vi kan observere vores egen kollegiale feedback, retter bogen, også fokus på, hvad det er, vi skal kigge efter under selve observationen. For at skærpe dette blik, bliver vi guidet igennem 7 temaer, som alle starter med Sådan leder du efter..: …en værdifuld lektion, …læringsmål, …elevernes forståelse, …elevernes succeskriterier, …formativ feedback, …elevens selvevaluering, effektive spørgsmål.

I alle afsnit deler Brookhart og Moss på vanlig vis ud af deres omfangsrige og dybtgående viden inden for områderne, og deres viden understøttes og demonstreres igennem masser af konkrete eksempler fra undervisningspraksis. Alle afsnit indeholder ligeledes en samarbejdsorienteret undersøgelsesguide. Her præsenteres diverse spørgsmål, som vi kan bruge i vores undersøgelse af det pågældende tema. Som eksempel finder vi i undersøgelsesguiden for ”en værdifuld lektion” spørgsmål som: Fokuserer lektionen på essentiel viden, færdigheder eller ræsonneringskompetence, som er central i forhold til den videre læring i dette fag? Eller Skaber lektionen mulighed for, at eleverne skaber, skriver, siger eller gør noget, der dels giver dem mulighed for at se, at de udvikler deres forståelse, og som giver beviser for, hvor de er i forhold til det, vi er ved at lære.

I bogen refereres der primært til skolens ledelse, som den, der giver feedback, men det er vores vurdering at alle, der beskæftiger sig med at give feedback på baggrund af observation, vil kunne hente inspiration i bogen.

God fornøjelse!

OBS: bogen udkommer på dansk hos forlaget Dafolo, er annonceret til at udkomme i oktober 2017, se link: