September 2017

”Teamsamarbejde – Professionelle læringsfællesskaber og bedre møder”

Af Søs Rask Andresen og Nanna Paarup
Dansk Psykologisk Forlag, 2016

Du kan købe bogen her

“En visuelt indbydende bog, som giver et bredt teoretisk overblik og en stor mængde praktiske værktøjer, som kan anvendes direkte i teamets hverdag”

Teamsamarbejde er ikke nyt i skoleverdenen, og på de fleste skoler i Danmark arbejder personalet i teamstrukturer som fx årgangs- og fagteams. Denne strukturelle organisering er dog ingen garanti for et velfungerende teamsamarbejde, eller for at der afholdes gode og effektive møder med fokus på de professionelles og elevernes læring (Tingleff, 2012).

I denne bog gives der mange spændende perspektiver og løsningsforslag på ovenstående udfordring, dels ved et overskueligt teoretisk overblik over den forskning, som kobler sig til teamsamarbejdet generelt, dels ved en stor mængde praktiske redskaber, som kan bruges direkte i hverdagen.

Bogens første kapitler giver et godt og præcist overblik over både den danske og internationale forskning på området og kan bruges som afsæt for analyser og diskussion af samarbejdet i teamet. Der omtales bl.a. forskning af danske Lise Tingleff og Thomas Albrechtsen, mens internationale resultater fra fx Robert Marzano, Carol Dweck og Bruce Tuckman også indgår. Sidstnævnte har udviklet teorien om faserne, som ethvert teamsamarbejde gennemløber: Forming, storming, norming, performing og adjourning. Disse faser danner rammen om resten af bogens kapitler med praktiske værktøjer.

De praktiske redskaber udgør størstedelen af bogen og her gives konkrete værktøjer til, hvordan teamet kan arbejde konstruktivt videre, uanset hvilken fase, man befinder sig i. De fleste af redskaberne er simple at gå til og tager udgangspunkt i de teoretiske linjer, der trækkes op i bogens første kapitler. Værktøjerne kobler sig dels til selve teamsamarbejdet, dvs. de interne roller, mønstre, erfaringer osv. som spiller ind, når teamet mødes, og dels til teamets arbejde med de professionelles og elevernes læring.

Blandt nogle af de mange værktøjer kan nævnes “De fire centrale spørgsmål”, som giver teamet i performing-fasen en ramme til at reflektere over elevernes læring med udgangspunkt i Marzarnos grundlæggende spørgsmål til det professionelle læringsfællesskab. “Værdilinjen” er et andet redskab, som i norming-fasen kan bruges til at lære hinandens holdninger og værdier bedre at kende og udvikle det fælles sprog.

Ud over det konkrete indhold er bogen visuelt meget indbydende og der anvendes farver, skrifttyper og ikoner til at skabe et grafisk udtryk, som fanger interessen og øger læsevenligheden.

Bogen anbefales til både lærere, pædagoger og ledere, som er interesseret i at arbejde konstruktivt med udvikling af teamsamarbejdet på skolen. De fleste af bogens pointer kan derudover sagtens bruges uden for skoleverdenen, da de udfordringer og løsningsforslag, der kobler sig til arbejdet i teams/grupper, i mange tilfælde er de samme uanset fagområde.