November 2017

”Hjernesmart pædagogik – stimulér børns læring, empati, indre ro og selvkontrol”

Af Anette Prehn

Du kan købe bogen her

Anette Prehn giver med bogen Hjernesmart pædagogik et godt indblik i og værktøjer til at arbejde med børn og unges adfærd, holdninger og tilgange til udfordringer og læreprocesser.

Bogen kommer i forlængelse af Prehns bog Hjernesmarte børn fra 2015 og giver her lærere, pædagoger, ledere og forældre gode og virksomme værktøjer til udviklingsforløb i dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og i familien.

Med bogen ønsker Prehn at gøre lærere og pædagoger til opmærksomhedsdirektører, energiministre og læringsfacilitatorer for børn og unges sociale og kommunikative læreprocesser.

Prehns store viden om og indsigt i den nyeste hjerneforskning giver bogen et solidt fundament og med hendes erfaring i at føre forskningen ud i praksis, er bogen et rigtig godt bud på, hvad voksne kan gøre, for at hjælpe børns udvikling i en hensigtsmæssig retning.

Bogens indhold peger på vigtigheden i at gøre elevernes hjerne til medspiller i de læreprocesser, de er i, for netop at fremme muligheden og sandsynligheden for, at eleverne er i læring.

Bogen er bygget op over hjernens dele, således at læseren kommer omkring amygdala, pandelapperne og hippocampus for på den måde at få præsenteret bogens mange praksisværktøjer indenfor disse dele af hjernen. Prehn beskriver hjernen som et jazz-orkester med forskellige solister og uden en egentlig dirigent. ´Resultater er et helstøbt, velfungerede stykke musik, som varierer betragteligt fra gang til gang´.

Et ellers svært stofområde gøres let-tilgængeligt bl.a. gennem metafoer og sammenligninger: ´Ligesom et træ, der vokser og skyder nye grene, laver hjernen nye forbindelser i et massivt tempo i de næste mange år´.

Dertil indeholder bogen et hav af konkrete aktiviteter og øvelser; herunder sange, opgaver og værktøjer. Bogen henviser til mange links med yderligere aktiviteter f.eks. til arbejdshukommelsestræning, frustationshåndtering mm.

Der er også forslag til supplerende litteratur for både voksne og børn.

Prehn nævner i bogen behovet for hjernesmart undervisningspraksis i grundskolen og på gymnasieniveau. Vi anbefaler, at Prehn også sætter fokus på de højere uddannelsesniveauer, hvor det kan diskuteres, hvor hjernesmart formidlingen er.

Bogen igennem bliver læseren inspireret, udfordret og støttet i egen forståelse og tilgang til handlinger, vaner og tænkning både omkring sig selv og i forhold til egne relationskompetencer. Bogens pointe er, at give viden og indsigt i hjernens muligheder og mangfoldigheder og at … en lille skrue kan gøre en stor forskel.

Bogen anbefales til alle, der dagligt er sammen med børn og unge.