November 2016

”MINDSETBASERET UNDERVISNING”

Af Allan Kortnum, Jeppe Agger Nielsen og Peter Arnborg Videsen Pam Hook

Du kan købe bogen her

Tidligere har vi anmeldt Carol Dwecks bog “Du er hvad du tænker”. Denne månedens bog tager udgangspunkt i Dwecks teori og forskning, og præsenterer værktøjer til implementering af en mindsetbaseret undervisning. Forfatterne er undervisere på ungdomsuddannelser og bogen har mange praksiseksempler både fra grundskolen og ungdomsuddannelser bla. med otte forskellige elevtyper, der gennem bogen understøttes af pointer og eksempler.

Bogen kan læses af alle, der ønsker praksisideer til at arbejde med dynamisk tænkning – lærere på alle uddannelsesniveauer, pædagoer, studerende, konsulenter og forældre.

Bogen er bygget om omkring en teoretisk indføring, faktabokse, grafer og bilag til brug i undervisningen samt refleksionsspørgsmål til læseren undervejs.

Gennem bogen præsenteres læseren for en række værktøjer til at udvikle et dynamisk tankesæt. Først skitseres behovet for at underviser skaber forståelse for betydningen af hvilket tankesæt eleverne har, når de møder udfordringer og ny læring.

Derefter værktøjer til at arbejde målrettet og konkret med at flytte elevernes tænkning i forhold til læring, så de tænker dynmaisk og læringsorienteret. Herunder betydningen af lærer-elev-relationen, relationen mellem eleverne, risikofrie læringsmiljøer, sprogbrug, flytte mindset i samarbejde og fællesskab, kortlægge elevernes læringsstrategier og fastsætte elevernes mål og delmål på vej til at flytte mindset.

I værktøjskassen arbejdes der med fem elementer – elevernes tilgang til:

1) udfordringer,
2) modstand,
3) indsatsens betydning,
4) feedback og
5) andres succes.

De præsenteres i det bogen kalder ´Den lille pakke´ og ´Den store pakke´. I begge værktøjspakker præsenteres konkrete opgaver, bilag, aktiviteter og refleksioner til undervisningsbrug.

Bogen slutter af med at svare på 10 FAQ, der skaber et godt indblik i udfordringerne ved at arbejde med mindsetbaseret undervisning.

Det er forfatternes ønske, at alle der arbejder med mindsetbaseret undervisning gør sig selvstændige erfaringer og tilpasser bogens værktøjer til egen kontekst, og dertil er afsøgende nysgerrig på, hvad ændring i mindset kan gøre for elevernes læringstilgang og udbytte.

Månedens Bog - November 2016