Oktober 2016

”SOLO-TAKSONOMIEN I PRAKSIS”

Af Pam Hook

Du kan købe bogen her

Er du interesseret i en dybere forståelse af, hvordan man kan anvende SOLO taksonomi i undervisningen, så er denne bog måske noget for dig.

Bogen her giver en anledning til at komme et spadestik dybere, i mange af de begreber, som er aktuelle i skoledebatten, f.eks. læringsmål, tegn på læring, vurdering, evaluering, feedback osv. Ligesom den er et godt bidrag til at styrke måden, hvorpå vi kan give eleverne et sprog om egen læring.

Bogen er er opdelt i 3 hovedområder:

  • Hvad er SOLO-taksonomien
  • Hvorfor er det vigtigt at introducere eleverne for SOLO
  • Hvordan kan SOLO-taksonomien anvendes i praksis

Bogen indeholder mange eksempler på værktøjer og strategier, som man kan bruge til at træne elevernes tænkning på forskellige niveauer. Der er link til hjemmesider, hvor værktøjerne ligger tilgængeligt. Bogen er skrevet i let-læst sprog og forholdsvis enkel at komme igennem. Den et godt fundament for at komme i gang med at arbejde med SOLO taksonomi. Bogen kan betragtes som en arbejdsbog, som man løbende kan vende tilbage til afhængig af, hvor mange elementer fra SOLO taksonomien man vil folde ud i sin praksis. Bogen er fyldt med opgaver, som lægger op til selvstudie og refleksioner, men også til drøftelser og samarbejde i team.

Månedens Bog - Oktober 2016