December 2016

”Å LYKKES MED ELEVVURDERING”

Af Therese N. Hopfenbeck – Fagbokforlaget 2016

Du kan købe bogen her

”At lykkes med elevvurdering” er en norsk udgivelse, der tager afsæt i forskningsstudier, som forfatteren selv har taget del i i Norge, Irland og England. Bogen udfolder begreberne vurdering for læring (VFL), vurdering af læring (VAL) og evaluering, hvor vurdering for læring er at forstå som den løbende formative vurdering, vurdering af læring er synonymt med den afsluttende summative vurdering, mens evaluering i bogen er udtryk for vurdering af læring på systemniveau. Bogen beskæftiger sig med elevvurdering ud fra disse tre perspektiver, og giver et overblik over, hvorfor vurdering af og med elever er et centralt redskab, og hvilke former for vurdering det er hensigtsmæssigt at anvende.

Forfatterens udgivelser har også tidligere været vigtige afsæt for udviklingen af den norske skole, hvor fx formativ vurdering i dag – i højere grad end i Danmark – er noget der udvikles systematisk blandt undervisere landet over. Bogen taler både til praktikeren og politikeren. Den opsummerer både forskning og empiri inden for en række centrale områder i relation til vurderingsbegrebet, og benytter disse data til at komme med anvisninger til udviklende tiltag.

Therese Hopfenbeck kortlægger på veldokumenteret vis fronterne i den norske skoledebat, og stiller sig kritisk overfor den side af debatten der mener, at alt kan måles og vurderes. Hendes ærinde er en bog med den hensigt at bidrage til, at der arbejdes retfærdigt med elevvurdering, og selv om bogen endnu ikke er oversat til dansk, er den et relevant bidrag til også den danske skoledebat.

Vi vil anbefale bogen til alle med interesse for læring, og især forvaltninger, skoleledere og konsulenter vil finde mange spændende perspektiver til deres arbejde i de danske skoler.

At lykkes med elevvurdering