”The Daily 5” – Second edition

Fostering literacy independence in the elementary grades

Af Gail Boushey og Joan Moser

Du kan købe bogen her

Arbejder du med at udvikle elevernes skrive- og læsekompetence i indskolingen? Og er du optaget af, hvordan du kan strukturere den daglige undervisning, så der bliver mulighed for:

 • at du som en del af den daglige undervisning, kan arbejde med læringsmål, vurdering og feedback i samarbejde med den enkelte elev.
 • at du kan skabe et klassemiljø, der udvikler elevernes selvstændighed i forhold til egen læreproces.

…så er The Daily 5 en god håndsrækning.

Bogen giver en let forståelig praktisk vejledning i, hvordan du trin for trin kan opbygge din undervisning, så den giver mulighed for ovenstående. Selv om bogen er letforståelig og praktisk, tydeliggøres det også, at det kræver en struktureret, målrettet og langsigtet indsats at skabe et undervisningsmiljø, hvor eleverne arbejder selvstændigt, og hvor du løbende har tid til at arbejde helt tæt på den enkelte elev.

Bogen indledes med et par kapitler, hvor de to forfattere fortæller om deres egen udvikling, som underviser. Her beskrives det, hvordan de har skabt en praksis, som i højere grad er i overensstemmelse med deres grundlæggende antagelser og på forskning.

Efterfølgende beskrives 10 generelle strategier i arbejdet med elevernes læring og selvstændighed:

 • Tydeliggør hvad der skal læres
 • Gør det meningsfuldt og giv eleverne en følelse af, at det haster
 • Tydeliggør ønsket adfærd i et T-skema
 • Tydeliggør uønsket adfærd i et T-skema
 • Modeler ønsket adfærd
 • Modeler uønsket adfærd
 • Placer eleverne rundt i lokalet
 • Øv og opbyg vedholdenhed
 • Hold dig væk
 • Brug et stillesignal
 • Evaluer

Ovenstående strategier er et fundament for arbejdet med The Daily 5, men de kan også inspirere til undervisning, der ikke har dette fokus.

Ligeledes sættes der fokus på, hvordan klasselokalet med fordel kan indrettes, hvilke materialer, der er behov for.

Kernen i The Daily 5, er de 5 arbejdsværksteder, som frit oversat til dansk hedder: Læs for dig selv, læs for andre, lyt til læsning, skrivearbejde og ordarbejde. Med udgangspunkt i læs for dig selv viser forfatterne, hvordan du introducerer og lærer eleverne at arbejde i ét værksted, før et nyt introduceres. Lige som der også gives eksempler på, hvordan elevernes daglige arbejde i værkstederne kombineres med fælles introduktionslektioner.

Afslutningsvis gives også et bud på, hvordan du kan indføre de samme principper i matematik – her arbejdes der med The daily 3.

Denne månedens bog er i princippet også en anmeldelse af en konkret undervisningsmetode, og du kan derfor finde mange andre kilder, der kan inspirere og indføre dig i principperne for The Daily 5. Søg fx på YouTube, hvor du kan finde diverse klip fra klasserum og fra lærere, der fortæller, hvordan de arbejder med The Daily 5, eller besøg forfatternes egen hjemmeside: https://www.thedailycafe.com/. Her finder du inspiration og vejledninger til at komme i gang, eller til at finpudse din nuværende praksis, inden du eventuelt beslutter dig for at købe månedens bog.

God fornøjelse!