10 tips til dig som ny lærer

Lærerjobbet er fantastisk, spændende og udfordrende. Livet som nyuddannet lærer i folkeskolen kan byde på mange glæder og mange udfordringer. Her er listet 10 TIPS op, som du kan lade dig inspirere af.

  1. Find dig selv

Du skal trives i jobbet som lærer og give plads til at finde dig selv. Man kan som ny lærer opleve, at der er forskel på, hvordan man havde forestillet sig, at man skulle være som lærer, og sådan som man i mødet med praksis oplever, at man er nødt til at være for at få undervisningen til at fungere. Nogle nye lærere oplever, at de er nødt til at bryde med deres oprindelige forestillinger om, hvordan de skal være i rollen som lærer, og det kan være frustrerende. Lærere er forskellige og elever er forskellige. Husk at der ikke findes en stereotyp på den gode lærer.

  1. Bed om hjælp

Selv om kollegerne og ledelsen sætter stor pris på de nye læreres store engagement og personlige involvering, kan det også være noget af det, du kan ”knække halsen på”. Spørg om hjælp, lige fra hvordan du kopierer og hæfter med klips i, til hvordan du navigerer på intra. På en skole kan mange rutiner og opgaver bygge på tavs viden. Så stil spørgsmål og bed om hjælp. Det kan være stressende at være lærer, og der er meget at sætte sig ind i som ny. Lad være med at stille for høje krav til dig selv, og sig fra, hvis du har for mange eller vanskelige arbejdsopgaver.

  1. Skab gode rutiner

Sørg for at opbygge gode rutiner i klassen. Opstil tydelige regler og sørg for fra start af at få indarbejdet gode rutiner mht. timens stuktur, overgange fra en aktivitet til en anden, til og fra frikvarteret, spisepauser osv. Det kan fx være givende, at du har en god rutine til opstart og afslutning af timen. Når du starter op så indarbejd en rutine til dels at få samlet op fra sidst samt tydeliggøre timens mål og indhold. Sørg ligeledes også for at få lavet en afslutning, hvor eleverne får stoppet op og sat ord på egen læring inden de ræser ud til frikvarter.

  1. ”Se” eleverne

Arbejd aktivt på at opbygge gode relationer til eleverne, så de oplever, at de bliver set og hørt. Lær deres navne og udvis en ægte interesse i, hvem de er, og hvad deres interesser er. Fokuser på progression og ikke blot præstation. Brug positiv opmærksomhed og fremhæv den ønskede adfærd i stedet for den adfærd du ikke ønsker. Det du giver næring – vokser.

  1. Planlæg for læring

Når du planlægger din undervisning så tænk i ”Hvad ønsker jeg eleverne skal lære” og ikke blot i ”Hvad skal vi lave”. Synliggør hvad det er eleverne skal lære og hjælp dem til selv at se egen læring. Varier undervisningen, så der veksles mellem fælles undervisning, tid til at arbejde alene, med en makker og i grupper. Husk det er, når eleverne er aktive, at de lærer mest! En tommelfingerregel kan være 80 % elevaktivitet og 20 % læreraktivitet.

  1. Vær doven

Elever som er bevidst om egen læring og reflekterer over læringsprocessen lærer mere. Så du behøver derfor ikke skulle sidde med store rettebunker og skrive lange skriftlige tilbagemeldinger til elever. Lad eleverne vurdere sig selv og hinanden, og sammen med dig komme frem til, hvad de skal arbejde videre med. Eleverne kan også være med til at opstille gode kriterier, lave opgaver og undervisningsoplæg.

  1. Vær nysgerrig og reflekterende overfor egen praksis

Når der er tid, så læs om den seneste forskning og tag stilling til, hvorledes denne kan påvirke dine valg i egen praksis. Øv dig i så fordomsfrit som muligt at kunne lave en refleksiv distance til egen praksis. Hvad gør du og hvorfor? Videofilm egen praksis eller spørg dine kollegaer, om de vil observere dig og give dig feedback. Bed evt. også dine elever om feedback. Spørg fx undervejs i timen: ”Hvor godt har jeg forklaret det” og bed eleverne med tomlen give dig en feedback.

  1. Brug nettet

Nettet er en uendelig ressource og kan være en god støtte. Dels ligger der masser af guldkorn på nettet fx til at hente inspiration til, hvordan du kan arbejde med bestemte didaktiske temaer, som bevægelse i undervisningen, læringsmål, feedback m.m. Ydermere kan nettet også hjælpe dig med at kunne give elever svar på spørgsmål. Hvis en elev fx stiller et spørgsmål, du ikke kan svare på, så sig, at det er et godt spørgsmål, og at I sammen evt. kan undersøge hvilke svar, der findes på nettet.

  1. Giv plads til at lave fejl!

Fejl er en naturlig del af en læreproces. Sørg for at give dig selv plads til at lave fejl samt udvikle et læringsmiljø med eleverne, hvor fejl hilses velkomne. Læring foregår ikke altid lineært. Læring foregår på mange måder og i mange tempi. Man lytter, ser, prøver, koncentrere sig, prøver igen, begår fejl, retter dem og prøver på ny. Fejl er ikke bare fejl. Fejl kan i høj grad være kilden til øget læring.

  1. Samarbejd

Del idéer og videndel med dine kollegaer. Vær nysgerrig på, hvordan I kan lære med og af hinanden. Lærere kan gøre hinanden endnu bedre, hvis de samarbejder. Alle er jo i en fortsat læreproces, og læring sker oftest, når vi gør det sammen. Her kan flg. citat fra Poul A. Jørgensen være godt at minde sig selv om: “Den, der tror sig færdiguddannet, er mere færdig end uddannet.”

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar