Skoleledere skal stadig styrkes!

I en ny undersøgelse fra EVA tegner der sig et billede af kompetencesøgende skoleledere.

Det er en forundersøgelse til projektet Ledelse af undervisning og læring i folkeskolen, der offentliggøres til sommer. Billedet var det samme tilbage i 2006, da EVA fremlagde resultaterne af undersøgelsen Skoleledelse i grundskolen. Den gang svarede hele 83 % af skolelederne, at de i høj eller nogen grad manglede kompetenceudvikling i forhold til den pædagogiske ledelse. I dag efterspørger 60 % stadigvæk kompetencer for at kunne varetage den del af deres job. Der er med den nye folkeskolereform et øget fokus på elevernes læring, og dette kræver at skoleledelsen er kompetente til at varetage den pædagogiske ledelsesopgave. Pædagogisk ledelse hænger tæt sammen med skolens øvrige ledelsesfunktioner – strategisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse. Den pædagogiske leder skal bla. stå i spidsen for at skabe et stærkt fagligt miljø på skolen, hvor faglighed vægtes højt, og hvor de professionelle samarbejder om at analysere og udvikle pædagogiske metoder. Der må udvikles en systematik, hvor fx lærerne lærer med og hinanden, og hvor de løbende får feedback og sparring tæt på praksis.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar