September 2016

”TEACHING BACKWARDS”

Af Andy Griffith og Mark Burns, Osiris 2014

Du kan købe bogen her

Er du, som vi, optaget af at koble teori og praksis sammen, er Teaching Backwards formentligt en bog for dig. Andy Griffit og Mark Burns giver i deres seneste bog Teaching Backwards krop og fylde til det begreb vi i Danmark har valgt at kalde læringsmålstyret undervisning. Her væves læringsmål ind i en større sammenhæng der handler om elevernes faglige læring og personlige udvikling i tæt samspil med det, der helt konkret foregår i klasserummet, nemlig lærerens undervisning. Teaching Backwards bygges op omkring 6 principper, som vi kan og ifølge forfatterne bør tænke med og i for at opnå fremragende undervisning. Bogen struktureres som en rejse, igennem de 6 principper, som frit oversat til dansk kunne lyde således;

  • Hav og skab høje forventninger
  • Kend udgangspunktet
  • Definer og afmystificere destinationen
  • Kig efter beviser
  • Giv udfordring
  • Arbejd med feedback.

Alle kapitler bygges op med referencer til teorier og forskning, men kobles konstant til konkrete eksempler fra praksis, som enten kan kopieres direkte eller bruges som inspiration. Forfatterne skriver med en personlig og nærværende stemme, hvor de både trækker på egne lærererfaringer samt på praksisfortællinger fra de mange lærere, som de har arbejdet med i praksis. Teori og praksis leveres gennem grafiske modeller, billeder fra praksis, konkrete ideer, anekdoter, metaforer, refleksionsopgaver, masser af humor og ikke mindst diverse ikoner, der hjælper dig med at kategorisere bogens elementer og holde den røde tråd. Således kan Teaching Backwards lægges på natbordet, sammen med anden underholdende og tankevækkende læsning, hvis man altså ikke føler sig alt for udfordret af, at den indtil videre kun kan læses på engelsk.

God fornøjelse!

Månedens Bog - September 2016