Marts 2017

”Skolens teammøder – facilitering og refleksive processer”

Af Ib Ravn og Vibeke Petersen

Du kan købe bogen her

Ud over undervisning udgør møder en stor del af skolens pædagogiske personales hverdag. Der er møder i teamet, i pædagogisk råd, til forældremøder, med ledelsen, med eksterne personer og i mange andre mere eller mindre formelle rammer.

De fleste kender nok følelsen af, at tiden til nogle af disse møder kunne være brugt bedre. Det kan fx være, at der efter en lang debat ikke tages en reel beslutning, eller at der til møder med mange deltagere er nogle få personer der tager ordet ofte, og at andre ikke får sagt så meget.

I “Skolens teammøder” af IB Ravn og Vibeke Petersen gives mange gode og konkrete eksempler på, hvordan skolens møder kan udvikles, så der afholdes bedre og mere effektive møder med større mening og deltagelse for alle deltagere.

Bogen indledes med mange gode pointer om skolens mødekultur generelt, og der peges blandt andet på modsætningsforholdet mellem to ideologiske poler: Det autoritative og meget styrede møde overfor det demokratiske, deltagerstyrede møde.

I den forbindelse peges på behovet for en mødeleder i rollen som facilitator, som holder en kærlig men fast hånd om mødet, og som har til opgave at rammesætte mødets form, herunder arbejdsstrukturer/processer. Mødelederens opgave bliver at styre hvordan der skal tales om indholdet, mens deltagerne leverer selve indholdet.

En stor del af bogen består af præcist beskrevne processer som kan anvendes på et møde. Der gives mange forskellige forslag til hhv. videndelende og refleksive processer, og denne del af bogen kan bruges som opslagsværk, hvor man ikke behøver læse kapitlerne fra start til slut.

En af bogens pointer er, at alle møder kan faciliteres, så de mange forslag til processer kan overføres til fx forældremøder eller andre typer af møder – også møder som ligger uden for skoleverden!

Vi anbefaler bogen til alle der gerne vil udvikle deres mødekultur, herunder både lærere, pædagoger, ledere eller i forvaltningen. De skoler der er optaget af at udvikle professionelle læringsfællesskaber vil også finde mange brugbare pointer og let anvendelige redskaber.