Maj 2016

”Strategier for læring”

 om selvregulering, vurdering og god undervisning

Af Therese Nerheim Hopfenbeck

Du kan købe bogen her

Vi har valgt denne bog, fordi vi oplever stigende interesse for ikke bare at sikre, at eleverne lærer mere, men at eleverne også lærer selv at lære.

Vi vil anbefale bogen til alle med interesse for læring – både konsulenter, ledere, lærere og pædagoger.

Bogen er skrevet af Therese Nerheim Hopfenbeck, som har været ansat som forsker ved Oxford University Centre for Educational Assessment siden 2012. Hun har tidligere arbejdet ved ”Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)” ved Universitetet i Oslo, hvor hun også tog sin doktorgrad om læringsstrategier med udgangspunkt i data fra PISA 2006.

Bogen handler om vigtigheden af selvregulering herunder selvvurdering og bevidst brug af læringsstrategier, som en integreret del af al læringsarbejde i skolen. Selvregulering handler om at bevidstgøre eleverne om, hvordan de kan lære strategier for at tilegne sig viden i forskellige sammenhænge i de forskellige fag. Eleverne må trænes i selvvurdering og i at sætte ord på egen læring. Selvregulering er ikke statisk, men skal ses som en proces. ”Alle elever kan ikke lære lige meget, men alle elever kan lære mere!”

Månedens bog - Maj