Juni 2017

”DISTRIBUERET LEDELSE
SAMARBEJDE I PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER”

Af Susanne Ploug Sørensen og Maj-Britt Herløv Petersen
Dansk psykologisk forlag, 2017

Du kan købe bogen her

Distribueret ledelse er på mange måder en interessant bog at læse, og kan klart anbefales, hvis man er optaget af og nysgerrig på, hvad det kræver af ledelsen, når man på den ene side ønsker størst muligt læringsudbytte for eleverne, og på den anden side ønsker vedvarende engagement og motivation hos medarbejderne. Helt centralt for bogens budskab er udvikling og ledelse af professionelle læringsfællesskaber (kapitel 5), hvor ”leadership from the middle”, som Fullan og Hargeaves kalder det, står helt centralt.

”Distribueret ledelse foregår overalt i organisationen, hvor der er brug for, at medarbejderne på forskellige niveauer træffer beslutninger og medvirker til den organisatoriske udvikling”, skriver forfatterne i indledningen. Distribueret ledelse skal således ikke opfattes som et nyt fænomen, men mere som forfatterne fremhæver, et paradigmeskift. Distribueret ledelse har fokus på relationer og interaktioner i grupper snarere end på den enkelte leder. Det er nyt, og adskiller sig fra traditionel forståelse af ledelse, som har fokus på den enkelte leders stil og rolle eller endda personlighed.

Distribueret ledelse har forventninger både på organisationsniveau, teamniveau og individniveau. Distribueret ledelse skal forstås som en kultur med iboende fleksibilitet, idet kulturen indvirker på strukturen, der bliver mere fleksibel, og det fremmer læring både hos medarbejdere og hos elever, som ifølge forfatterne er endemålet for distribueret ledelse.

Kapitel 3 og 4 fremhæver lederens centrale opgave i distribueret ledelse. Et ledelsesprincip i distribueret ledelse er ifølge forfatterne, tovejskommunikation. Tovejskommunikation defineres som en grundsætning i distribueret ledelse, hvor feedback er et konkret tegn på princippet. Der er tale om en dobbeltbevægelse, idet ledere både giver og modtager feedback. Feedback ses af forfatterne som et nøglebegreb, fordi det fremmer læring og både kræver og skaber struktur og kultur. ”Vi har længe interesseret os for den gode mødekultur, hvor en god feedbackkultur i højere grad mangler”, skriver forfatterne.

Bogen er læservenlig, og kapitlerne kan læses i vilkårlig rækkefølge, og der vejledes undervejs til videre læsning i bogens øvrige kapitler. Bogen er med sine blot 144 sider let overkommelig læsning og kan anbefales til alle der har interesse for god ledelse.