Juni 2016

”LÆRINGSMÅL OG TAKSONOMISKE REDSKABER”

Af Brønd, Nottingham, Nielsen, Heckmann m.fl..

Vi har valgt denne bog, da den kan give viden og inspiration til det forestående årsplansarbejde, som mange skoler skal i gang med.

Læringsmål beskriver overordnet set, hvad eleverne skal lære. Taksonomier kan i den forbindelse ses som en udbygning af læringsmålene, der dels beskriver den progression, man som lærer tilsigter for eleverne og dels giver alle elever mulighed for at opfylde de overordnede mål på forskellige niveauer.

I bogen beskrives bl.a. den velkendte Blooms taksonomi, som de fleste, der arbejder i skoleverdenen formentlig allerede har kendskab til. Her arbejdes der med seks niveauer af viden, fra de simple niveauer viden, forståelse og anvendelse til de mere komplekse niveauer analyse, syntese og vurdering.

Ud over Blooms taksonomi giver bogen også en introduktion til andre taksonomiske metodikker bl.a. SOLO-taksonomien, som flere skoler i dag også kender. Hvor Blooms taksonomi grundlæggende handler om en dybere forståelse af de enkelte emner, fokuserer SOLO-taksonomien i højere grad på forbindelsen mellem forskellige vidensområder.

Der ud over gives der også en mængde praktiske eksempler på, hvordan der kan arbejdes med læringsmål og taksonomier, som en integreret del af den daglige undervisning.

Bogen er inddelt i kapitler, som kan læses uafhængigt af hinanden, og er skrevet af både internationale navne som James Nottingham og Robert Marzano, samt danske forfattere som fx Bodil Nielsen og Kompetencehusets indehaver Lene Heckmann.

Månedens Bog - Juni 2016