December 2017

“Læringsudfordringen – sådan guider du eleverne gennem “pitten”

Af James Nottingham

Du kan købe bogen her

Denne bog er en del af James Nottinghams serie, som overordnet set handler om, at udfordringer gør læring mere interessant. Bøgerne kan bruges af ledere, lærere og pædagogiske medarbejdere, og de giver alle ideer til konkrete aktiviteter, strategier og værktøjer til udvikling af praksis. De er skrevet i en let stil og er både tankevækkende og underholdende.

Omdrejningspunktet i denne bog er læringsudfordringen, som er designet til at hjælpe eleverne med at tænker over og tale om deres læring. I bogen gives først en introduktion til læringsudfordringen samt historien bag. Her kan læseren læse om, at læringsudfordringen på visse måder er en børnevenlig udgave af Vygotskys zone for nærmeste udvikling, og at den kan være en hjælp til at udvikle et dynamisk tankesæt.

I læringsudfordringen udgør ”pitten” selve kernen og den består af 4 stadier:

  1. Begreb
  2. Konflikt
  3. Konstruering
  4. Behandling

De 4 stadier beskrives i bogen, og der gives mange eksempler fra praksis. Bogen lister mange eksempler på begreber op, der kan arbejdes med og dybdespørgsmål, som kan skabe den kognitive konflikt, som skal til for at få eleverne i ”Pitten”. Et eksempel på en kognitiv konflikt kan fx være:

”Jeg mener, at det er forkert at stjæle, men jeg mener også, at Robin Hood gjorde det rigtige.”

Nottingham præciserer, at når læringsudfordringen er bedst fører den til dialog af høj kvalitet mellem og ”inden i” deltagerne. Læringsudfordringen fokuserer på at lære deltagerne, ”hvordan” man tænker, frem for ”hvad” man skal tænke. Den opmuntrer til en dybdegående undersøgelse, der får eleverne til at bevæge sig fra viden på et overfladisk niveau til en dyb forståelse. I bogen giver Nottigham ydemere også de 10 bedste redskaber til Pitten, og der er mange illustrationer af Pitten, som kan inspirere til praksis.

Bogen er specielt god for dig som ønsker mere dialog og mere dybdelæring og som fx allerede arbejder med SOLO-taksonomien.

Kompetencehuset Heckmann