August 2016

”PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER”

Af Thomas R. S. Albrechtsen, Dafolo 2013

Vi har valgt denne bog som Månedens Bog, fordi den sætter fokus på et område, som mange kan have gavn af i forhold til opstart af et nyt skoleår.

Meget forskning og undersøgelser viser, at teamsamarbejdet er et vigtigt forum for udvikling af den pædagogiske praksis, og dermed også for elevernes læring. Der er dog også meget forskning der peger på, at det sjældent er dette, som er i fokus når lærere og pædagoger sætter sig og holder møde, og at fokus i den sammenhæng langt oftere er på det praktiske og diverse driftopgaver ift. teamets hverdag med eleverne.

I et professionelt læringsfællesskab er der i høj grad fokus på, at de professionelle lærer af og med hinanden og udvikler praksis sammen. Samtidig er fokus eksplicit på elevernes læring med fx drøftelser af læringsmål og indsamling af data om elevernes progression.

Thomas Albrechtsen præsenterer i sin bog fem søjler som tilsammen udgør grundpillerne i det professionelle læringsfællesskab: Fælles værdier og vision, fokus på elevernes læring, reflekterende dialoger, deprivatisering af praksis og samarbejde. Disse fem søjler er udgangspunktet for resten af bogen, hvor meget af den nyeste forskning omkring samarbejde og praksisudvikling i pædagogiske teams belyses.

I bogen findes en del forskellige analyseredskaber og refleksionsspørgsmål, som er oplagte at bruge som udgangspunkt for drøftelser i de enkelte teams. Samtidig gives der perspektiver på, hvordan der kan arbejdes med en højere grad af læring for alle professionelle i teamet fx gennem fælles praksisundersøgelser og reflekterede samtaler.

Vi anbefaler bogen til alle som gerne vil udvikle deres teamsamarbejde, og vi ser bogens pointer anvendelige i drøftelser på både teamniveau og på ledelseskontoret.

Månedens Bog - August 2016