April 2017

”Om at undervise – 20 skridt til at blive en bedre lærer”

v/Nielsen Ole Ditlev, dansk psykologisk forlag

Du kan købe bogen her

Denne månedens bog er ”Om at undervise, 20 skridt til at blive en bedre lærer”, hvor målgruppen ifølge forfatteren selv, er undervisere på ungdomsuddannelser, herunder folkeskolens ældste klasser, de gymnasiale uddannelser, erhvervsskolerne og de korte videregående uddannelser, samt lærer- og pædagogstuderende.

Formålet med bogen beskrives i det indledende kapitel at være ”så konkret og lavpraktisk som muligt at forsyne din undervisningskasse med en ny skrutrækker, et bor, en stak søm og beslag”. Bogen er som titlen antyder foldet ud i 20 kapitler, der kan læses uafhængig af hinanden. Bogen berører velkendte temaer som, classroom management, at skabe ro i timen, variation i undervisningen, cooperative learning, motivation og flow, men også mere fornyede temaer som IT-værktøjer, innovation i undervisningen, at møde tosprogede elever og vær international, bliver foldet ud. Hvert kapitel afsluttes med konkrete øvelser, som læreren enkelt kan afprøve i sin egen klasse.

Bogen indeholder mange eksempler fra forfatterens egne erfaringer som lærer på ungdomsuddannelser, hvilket er med til at give bogen et autentisk præg. Vi vil især anbefale bogen til lærere der ikke nødvendigvis har en pædagogisk eller didaktisk baggrundsviden, men måske har en mere fag-faglig indgangsvinkel til det at undervise. Her vil bogens kapitler folde væsentlige områder ud, der kan gøre en stor forskel for elevernes udbytte af undervisningen. Forfatterens syn på læring er, ”at dyrke elevernes eller de studerendes aktive læringsarbejde frem for at forlade sig på, at de lærer gennem passiv lytning, og ved at dyrke samspillet med de mennesker – først og fremmest dig, der er deres lærer – der omgiver dem”, hvilket er en rød tråd gennem de 20 skridt som forfatteren har defineret.

Selv for lærere med en solid pædagogisk og didaktisk baggage, vil der være vedkommende kapitler at studere f.eks. ”Det trettende skridt, sådan bruger du innovation i din undervisning”, hvor begrebet innovationspædagogik foldes ud; ”Lærerens opgave er her ikke at stå og forelæse for eleverne og øse ud af sin kernefaglighed, men i højere grad at optræde som faglig konsulent, facilitator og organisator for eleverne”. Et andet eksempel er kapitlet ”at møde de tosprogede elever,” hvor forfatteren gør opmærksom på de sproglige barrierer og misforståelser der kan opstå, når man er tosproget – hér giver øvelserne til sidst i kapitlet læreren eksempler på, hvordan man kan arbejde med det i sine timer.

Slutteligt kan nævnes bogens layout og opdeling, som fremstår meget indbydende og overskueligt. F.eks. er alle øvelser indskrevet på orange sider, hvilket gør det enkelt at finde frem til, hvis man tænker at anvende dem. Bogens forskellige kapitler berører lidt forenklet de forskellige temaer, men forfatteren giver som supplement hertil flere anvisninger til videre studie, som den mere dybdesøgende læser formentlig vil kunne få glæde af.