April 2016

”DU ER HVAD DU TÆNKER”

Af Carol Dweck

Du kan købe bogen her

Vi har valgt denne bog, fordi vi internt i Huset er meget optaget af det dynamiske tankesæt og ønsker også at sætte mere fokus på det ude på skolerne, da vi mener det kan have stor betydning i forhold til at fremme vores vision om, at alle skal lære mest muligt.

Vi vil anbefale denne bog til alle med interesse inden for læring – både konsulenter, ledere, lærere, pædagoger og forældre.

Bogen er skrevet af Carol Dweck. Dweck er professor i psykologi ved Stanford University og er en af verdens førende forsker inden for personlighedspsykologi, socialpsykologi og udviklingspsykologi.

Bogen handler om, at vi har 2 typer af tankesæt: Et fikseret (fixed) og et dynamisk (growth), der styrer, hvordan vi ser på egen og andres læring. Med et fikseret tankesæt anser man intelligens som noget, der er statisk, og man vil forsøge at skjule sine mangler og fejl. Med et dynamisk tankesæt ser man intelligens, som noget der kan udvikles. Her er man optaget af at udfordre sig selv, her fokuseres på arbejdsindsats og man ved at vedholdenhed er vejen frem. Dweck refererer til flere forsknings resultater, hvor hun har fremvist, at det dynamiske tankesæt har betydning for elevers læringsudbytte. Hun giver også mange eksempler på, hvorledes det kan se ud i praksis og på, hvad man kan gøre for at ændre tankesæt. Dweck påpeger at man må spørge sig selv, hvornår man føler sig dygtig: Når man gør noget hurtigt og fejlfrit eller når man er udfordret og lærer noget!

Månedens bog - April