Læringsmålstyret undervisning

Der er i dag en øget efterspørgsel på læringsmålstyret undervisning. Dette ses bla. i lyset af den nye skolereform. Alle børn skal blive bedre fagligt. Der er derfor iværksat en fokuseret indsats for at udvikle kvaliteten af undervisningen og forbedre elevernes læring og trivsel. Et vigtigt redskab til at bakke op om bedre læring er at arbejde læringsmålstyret med undervisning og med elevernes læring. De nye fælles mål tager udgangspunkt i, hvad eleverne skal lære, i modsætning til Fælles mål fra 2009, der beskriver, hvad undervisningen skal indeholde. De nye fælles mål består af kompetencemål, som er nedbrudt i et underliggende målpar – et færdighedsmål og et vidensmål. Vi oplever her i Kompetencehuset stor efterspørgsel på, hvorledes der kan arbejdes med læringsmålstyret undervisning. De nye fælles mål er uden tvivl et skridt i den rigtige retning, men at arbejde med læringsmålstyret undervisning kan være en kompleks størrelse og det tager tid! Det kræver, at både ledere, lærere og pædagoger får viden om de nye fælles mål og helt konkrete værktøjer til, hvordan fælles mål kan brydes ned, og der fx kan udarbejdes læringsmål for den enkelte elev. Læringsmålstyret undervisning handler ikke kun om, at det pædagogiske personale skal blive endnu bedre til at opstille tydelige læringsmål, men også om hvordan eleverne involveres i dette og udvikler et metasprog om egen læring. Ønsker alle god jagt på den læringsmålstyret undervisning.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar