Grafisk facilitering

Grafisk facilitering er et stærkt redskab til at skabe tydelighed omkring elementer i undervisningen. Ved at arbejde med det visuelle udtryk fx i klasserummet gives der mulighed for at skabe læring på flere planer.

Grafisk facilitering er en metode, der bruges til at facilitere visioner, strategier eller processer ved brug af visuelle værktøjer. Med grafiske ikoner og let tilgængelige symboler kan de mange ord samles i et eller flere billeder, som kan hjælpe til at fremme læringen.

Kompetencehuset Heckmann kan afholde kurser og workshops med fokus på grafisk facilitering. Her kan gives en kort teoretisk indføring i det grafiske udtryks betydning i undervisningssammenhæng. Derudover rettes fokus på, hvorledes der kan arbejdes med det i praksis. Her arbejdes med tilegnelse af basale tegnefærdigheder, og der gives konkrete redskaber til, hvorledes deltagerne kan arbejde grafisk i undervisningen med synlig læring.

Der kan fx arbejdes med, hvorledes man kan tegne dagens program, mål, elevernes progression, forløbsbeskrivelser, læringsstrategier, hjælpeværktøjer, diverse klasseledelsesværktøjer m.m.

Indholdet kan tilpasses alle uanset tegnefærdigheder og underbygger et kollegialt læringsfællesskab.

Flg kan der fokuseres på:

  • Grafisk facilieting – hvad, hvorfor og hvordan?
  • Udvikling af begrebsbank
  • Træning i brug af ikoner
  • Udvikling af egne produkter – både universelle og specifikke

 Skal vi
kontakte
dig med henblik
på grafisk
facilitering?