Formandskabets beretning 2013

Formandskabet for Skolerådet er netop kommet med deres syvende beretning, som indeholder deres vurdering af kvaliteten i folkeskolen og ungdomsskolen. Den forskning, der gennemgås i deres beretning, tyder på, at en undervisning har stor sandsynlighed for at lykkes, hvis undervisningen er præget af gennemført klasseledelse. Ydermere fremhæves det at mål, lærerens brug af tests og arbejdet med den formative evaluering samt den gode feedback spiller en afgørende rolle. Formandskabet anbefaler i forlængelse heraf, at der kommer fokus på at udvikle en ny tilgang til undervisningsdifferentiering. Det centrale i undervisningsdifferentiering er ikke en individorienteret undervisning, forskelle i sværhedsgraden i opgaver og lignende, men derimod at læreren anvender differentierede læringsmål og en bevidst prioritering af tiden, så elever med forskellige forudsætninger udfordres lige meget. Denne rapport er interessant læsning og de temaer, som formandskabet fremhæver er stort set alle temaer, som jeg er optaget af at udvikle og omsætte til praksis. Det er temaer, som jeg allerede har lavet mange kurser i, og som jeg også næste skoleår skal lave mange længere varende procesforløb i på skoler og i kommuner – så skolerne efterspørger det heldigvis allerede:) Læs hele deres beretning her Smil Lene Heckmann

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar