Projektarbejdsformen

saadan-gives-en-god-Instruktion

Sådan gives en god instruktion

Kompetencehuset Heckmann

Pædagogisk ledelse – hvordan?

Det er et vilkår at skoleledelse ofte foregår på afstand af den konkrete undervisning. Samtidig peger mange undersøgelser på, at den største enkeltstående faktor som har indflydelse på elevernes læring, er læreren, mens rammefaktorer som fx timetal, klassestørrelse og økonomi har mindre betydning (fx Hattie, 2009; TIMMS, 2015). Med disse forskningsresultater kan man som ledelse […]

Data Kompetencehuset Heckmann

Data, data og data

Arbejdet med data spiller i dag en større rolle i skolen, end det har gjort tidligere. Data kan være en vigtig faktor til systematisk at arbejde med udvikling af skolens praksis, men data er ikke noget i sig selv, og måden hvorpå der arbejdes med data spiller en væsentlig rolle for effekten. SFI er netop […]